Een modern sportcentrum voor iedereen!
Cardio Shape

Waar bij andere danslessen de choreografie een belangrijk aspect vormt is dat bij cardio-shape niet het allerbelangrijkste.

Naast een warming-up en een cardio-gedeelte volgen de oefeningen. 

Bij Cardio Shape gaat het om oefeningen die de dieper gelegen spieren activeren. Deze dieper gelegen spieren ondersteunen de meer aan de oppervlakte van ons lichaam gelegen spieren. Wie de oefeningen goed en regelmatig doet, kan in vrij korte tijd resultaat behalen.

De oefeningen worden bijna statisch uitgevoerd en veilig opgebouwd. Bij Cardio Shape is er geen sprake van overbelasting. Er wordt niet gesprongen en de oefeningen worden in alle rust uitgevoerd. Cardio Shape is zo veilig dat zowel jonge als oudere mensen zonder bezwaar de training kunnen volgen. Uiteraard worden alle oefeningen uitgevoerd onder begeleiding van muziek.

openingstijden
08.15 - 22.00 uur
08.15 - 14.00 uur
09.00 - 13.00 uur
Lesrooster
Maandag  
09.00 - 10.00 Grote zaal

 
Woensdag  
20.30 - 21.30 Grote zaal